ANUNȚ 27 MAI 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 2 IUNIE 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b  şi art. 133 alin.1 coroborat cu  art.134 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 02.06.2020  orele 12,00,  propunându-se următoarea ordine de zi.

Puteți vizualiza sau descărca DISPOZITIA NR.222 CONVOCARE CL 2 IUNIE 2020

 

ANUNȚ 29 APRILIE 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 5 MAI 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art. 133 alin.1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 05.05.2020 orele 12,00 la sediul Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.15, propunându-se următoarea ordine de zi.

Puteți vizualiza sau descărca DISPOZITIA NR.205 CONVOCARE CL 5 MAI 2020

 

ANUNȚ 22 APRILIE 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 29 APRILIE 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b  şi art. 133 alin.1 coroborat cu  art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 29.04.2020  orele 12,00 la sediul Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.15,  propunându-se următoarea ordine de zi.

Puteți vizualiza sau descărca DISPOZITIA NR.202 CONVOCARE CL 29 APRILIE 2020

 

ANUNȚ

Aici puteți vizualiza statul de funcții și salarii brute valabil la 31 martie 2020, în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, HCL nr 122/27.07.2017, HG nr 935/2019 și OUG 1/2020.

 

ANUNȚ 25 MARTIE 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 31 MARTIE 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art. 133 alin.1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se
convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de
31.03.2020 orele 12,00 cu următoarea ordine de zi. Şedinţa de consiliu se va desfăşura prin mijloace electronice-
videoconferinţă.

Puteți vizualiza sau descărca DISPOZITIA NR.187 CONVOCARE CL 31 MARTIE 2020

 

ANUNȚ 20 FEBRUARIE 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 27 FEBRUARIE 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art.133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 27.02.2020  orele 14,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 cu următorul proiect al ordinii de zi.

 

ANUNȚ 15 IANUARIE 2020 – DISPOZITIE CONVOCARE CL 21 IANUARIE 2020

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art.133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primarul oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară în ziua de 21.01.2020 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 cu următorul proiect al ordinii de zi.

DISPOZITIA NR.008 CONVOCARE CL 21 IANUARIE 2020

 

ANUNȚ 10 DECEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.286 CONVOCARE CL 16 DECEMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului  Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru  în ziua de 16.12.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și ANEXA DISPOZITIA NR. CONVOCARE CL 16 DECEMBRIE 2019

 

ANUNȚ 28 NOIEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.261 CONVOCARE CL 28 NOIEMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă extraordinară de lucru (de îndată) în ziua de 28.11.2019 orele 12,00 la Sala nr.6 din clădirea Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.15 și ANEXA DISPOZITIA NR. CONVOCARE CL 28 NOIEMBRIE 2019.

 

ANUNȚ 8 NOIEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.246 CONVOCARE CL 13 NOIEMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 13.11.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și ANEXA DISPOZITIA NR.246 CONVOCARE CL 13 NOIEMBRIE 2019.

 

Ședință CL ordinară 3 octombrie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 3 OCTOMBRIE 2019

HOTARAREA NR.137 CONCESIONARE TEREN DR TIMISORII VECHI NR.1 A MUT MIHAI COSMIN

HOTARAREA NR.136 MAJORARE CAPITAL SOCIAL GOSAN

HOTARAREA NR.135 APROBARE RECTIFICARE BUGET

ANEXA HOTARAREA NR.135 APROBARE RECTIFICARE BUGET

HOTARAREA NR.134 APROBARE DARE IN FOLOSINTA GRATUITA IMOBIL POMPIERI

HOTARAREA NR.133 APROBARE PRELUGIRE CONTRACT SC GUBCLO EI SRL

HOTARAREA NR.132 MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HOTARAREA NR.131 VANZARE TEREN PETRIC STEFAN ROZELOR 4

HOTARAREA NR.130 APROBARE PRELUGIRE CONTRACT SC AERO WEST

 

ANUNȚ 26 SEPTEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.216 CONVOCARE CL 3 OCTOMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 03.10.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și DISPOZITIA NR.216 CONVOCARE CL 3 OCTOMBRIE 2019.

 

Ședință CL ordinară 19 septembrie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 19 SEPTEMBRIE 2019

HOTARAREA NR.129 APROBARE REGULAMENT LICITATII

ANEXA LA HCL 129 regulament concesionare teren 2019

HOTARAREA NR.128 APROBARE MODIFCARE STAT FUNCTII SPITAL

HOTARAREA NR.127 APROBARE ALOCARE 1500 LEI SCPA MAIER

HOTARAREA NR.126 APROBARE TARIFE GUNOI

HOTARAREA NR.125 CONSTATARE APARTENENTA TEREN CF 408442 SI 408443

HOTARAREA NR.124 APROBARE REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE 9908 LUPUTI IOAN

HOTARAREA NR.123 NUMIRE ANTRENOR TRIFAN CLUB SPORTIV

HOTARAREA NR.122 DEZLIPIRE TEREN DR TIMISORII VECHI CF 409324

HOTARAREA NR.121 APROBARE RECTIFICARE BUGET

ANEXA HOTARAREA NR.121 APROBARE RECTIFICARE BUGET

HOTARAREA NR.120 VANZARE TEREN CRACIUN MARIA SUBICI 64

HOTARAREA NR.119 APROBARE PRELUGIRE CONTRACT II RUGAN CATALIN BOGDAN

HOTARAREA NR.118 VANZARE TEREN ROTARU ANDREI SUBICI 68

HOTARAREA NR.117 VANZARE TEREN HAUER FLORICA ORASTIE 2

HOTARAREA NR.116 APROBARE PRELUGIRE CONTRACT SC INOVATION MSN DISTRIBUTION

HOTARAREA NR.115 APROBARE PRELUGIRE CONTRACTE COMODAT VANATORULUI 16 DECEMBRIE 1989 ROMILOR ABATORULUI

HOTARAREA NR.114 APROBARE REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE 18480 OROS LUCIA

 

ANUNȚ 12 SEPTEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.200 din 12 SEPTEMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 19.09.2019 orele 18,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și ANEXA DISPOZIȚIEI NR.200 din 12 SEPTEMBRIE 2019

 

Ședință CL ordinară 20 august 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 20 AUGUST 2019

HOTARAREA NR.113 VANZARE TEREN NYKOARA

HOTARAREA NR.112 VANZARE TEREN BUR ARTHUR

HOTARAREA NR.111 APROBARE MODIFICARE HCL 194-2018

HOTARAREA NR.110 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN DAMSESCU SI ATRIBUIRE DIRECTA BODOMOT

HOTARAREA NR.109 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN INTERSECTIE POPOVICI CU CARAGIALE

HOTARAREA NR.108 INSCRIERE IMOBIL VANATORULUI

HOTARAREA NR.107 CONCESIONARE TEREN ROMILOR 24

HOTARAREA NR.106 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN DEVA 12

HOTARAREA NR.105 NUMIRE PRESEDINTE DE SEDINTA

 

D I S P O Z I Ţ I A NR. 167 DIN 13 AUGUST 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14

Primarul oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş;

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art.133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14.

Art.2. Proiectul ordinei de zi este cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.136 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic şi pot fi studiate în format letric la secretarul Oraşului Sânnicolau Mare.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi au fost transmise spre avizare celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Sânnicolau Mare.

Art.5. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarului
Oraşului Sânnicolau Mare care va afişa dispoziţia la sediul instituţiei şi o va transmite în format electronic persoanei responsabile cu publicarea documentelor pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare.

Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Timiş;
– Secretarului oraşului;
– Consilierilor locali.

PRIMAR                                                              AVIZAT: SECRETAR
DĂNUŢ GROZA                                               FLORENTINA CORINA PETCU

 

Anexa nr. 1 la dispoziţia nr.167 din 13.08.2019

C O N V O C A R E

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art. 133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14, propunându-se următoarea:

O R D I N E D E Z I :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Sânnicolau Mare, strada Deva nr.12, înscris în CF 408173 Sânnicolau Mare, proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniu privat şi administrarea Consiliului Local Sânnicolau Mare, în 2 parcele conform documentaţiei cadastrale vizate OCPI Timiş cu nr.17033/26.07.2019 şi concesionarea prin licitaţie publică a celor 2 parcele în vederea construirii unor locuinţe familiale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 408 mp, înscris în C.F. nr.409267 Sânnicolau Mare cu nr.top.409267, teren situat în intravilanul Oraşului Sânnicolau Mare, strada Romilor nr.24, în vederea construirii unei locuinţe familiale.
4. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren intravilan proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniul privat şi administrarea Consiliului Local, situat pe strada Vânătorului, în suprafaţă de 19.460 mp, având nr. top.2054/1 în Cartea Funciară nr.409269, conform documentaţiei cadastrale întocmită de PFA Raitok Ştefan.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafaţă totală de 2595 mp, situat în Sânnicolau Mare la intersecţia străzii Aurel Popovici cu strada I.L.Caragiale, înscris în CF 402654 Sânnicolau Mare, proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniu privat şi administrarea Consiliului Local Sânnicolau Mare, în 3 parcele conform documentaţiei cadastrale vizate OCPI Timiş cu nr.17032/06.08.2019.
PRIMAR
DĂNUŢ GROZA

  • Pentru a vizualiza sau descărca documentul, click aici.

 

Ședință CL ordinară 23 iulie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 23 IULIE 2019

HOTARAREA NR.104 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN ROMILOR

HOTARAREA NR.103 APROBARE ALOCARE SUMA 39000 UNITATI CULT

HOTARAREA NR.102 APROBARE RECTIFICARE BUGET

HOTARAREA NR.100 NUMIRE TIMIS ALEXANDRU ANTRENOR FOTBAL

HOTARAREA NR.099 SCHIMBARE ADMINISTRATOR STV

HOTARAREA NR.098 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN ABATORULUI

HOTARAREA NR.097 EXECUTIE BUGET 2018

HOTARAREA NR.096 ATRIBUIRE DIRECTA SPATIU ASICIATIEI CADRELOR MILITARE

HOTARAREA NR.095 VANZARE TEREN DOBRITA

HOTARAREA NR.094 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN HATEG 20

HOTARAREA NR.093 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN INTERSECTIE CUZA VODA CU PANSELELOR

HOTARAREA NR.092 APROBARE DEZLIPIRE IMOBIL STR AXENTE SEVER NR.15

HOTARAREA NR.091 DEZLIPIRE IMOBIL TEREN DRUMUL TIMISORII

HOTARAREA NR.090 ALOCARE 750 LEI AV PAUL CIUCUR

 

Ședință CL ordinară 27 iunie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 27 IUNIE 2019

HOTARAREA NR.089 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACTE COMODAT VANATORULUI 16 DEC ROMILOR

HOTARAREA NR.088 APROBARE VANZARE IMOBIL REPUBLICII 10 BL.I AP.37

HOTARAREA NR.087 CONCESIONARE TEREN ROZELOR 8

HOTARAREA NR.086 INDREPTARE EROARE MATERIALA ART1 HCL 68-2019

HOTARAREA NR.085 INSCRIERE IN CF TEREN GEORGE COSBUC 32

HOTARAREA NR.084 APROBARE RECTIFICARE SUPRAFATA IMOBIL FRATII FARCA

HOTARAREA NR.083 ALOCARE 1200 LEI AV PAUL CIUCUR

HOTARAREA NR.082 ALOCARE 750 LEI SCPA MAIER CIUCUR

HOTARAREA NR.081 ALOCARE 750 LEI SCPA MAIER CIUCUR

HOTARAREA NR.080 ALOCARE 750 LEI SCPA MAIER CIUCUR

HOTARAREA NR.079 DEZLIPIRE IMOBILINTERSECTIE EMINESCU CRAIOVA

HOTARAREA NR.078 DEZLIPIRE IMOBILINTERSECTIE EMINESCU BRAILA

 

Ședință CL ordinară 14 mai 2019

HOTARAREA NR.074 APROBARE REZILIERE CONTRACT COMODAT MUNTEANU

HOTARAREA NR.073 VANZARE TEREN VANATORULUI 2A

HOTARAREA NR.072 ALOCARE 750 LEI AV PAUL CIUCUR

HOTARAREA NR.071 ALOCARE 2500 LEI AV PAUL CIUCUR

HOTARAREA NR.070 PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE SIN VEST

HOTARAREA NR.069 APROBARE MODIFICARE HCL 23-2016 TAXI

Anexa 7 HCL NR.69 CAIET DE SARCINI transport taxi

HOTARAREA NR.068 VANZARE TEREN DEJ 1

HOTARAREA NR.067 PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE PFA MIHAI

HOTARAREA NR.066 TARIFE ADID TIMIS

HOTARAREA NR.065 MANDATARE ADID REZILIERE CONTRACT BRAI CATA

HOTARAREA NR.064 PRELUNGIRE TERMEN VALABILITATE PUG

HOTARAREA NR.063 DEZLIPIRE TEREN DJ 682 SM PERIAM

HOTARAREA NR.062 APROBARE ALOCARE SUMA189500 UNITATI CULT

HOTARAREA NR.061 NUMIRE PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Ședință CL ordinară 16 aprilie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 16 APRILIE 2019

HOTARAREA NR.060 PRELUNGIRE CONTRACT ATM CENTER

HOTARAREA NR.059 EXECUTIE STV 2018

HOTARAREA NR.058 APROBARE BUGET STV STV 2018

HOTARAREA NR.057 APROBARE GHID SOLICITANT

HOTARAREA NR.056 APROBARE PROGRAM ANUAL

HOTARAREA NR.055 APROBARE SCOATERE FUNCTIUNE MIJLOACE FIXE GODSAN

HOTARAREA NR.054 APROBARE EXECUTIE GOSAN

HOTARAREA NR.053 APROBARE BUGET GOSAN

HOTARAREA NR.052 APROBAREORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII

HOTARAREA NR.051 APROBARE BUGET 2019

Anexa 1 HCL 51 APROBARE BUGET

HOTARAREA NR.050 MODIFICARE SI COMPLETARE HCL 38-2019

HOTARAREA NR.049 DEZLIPIRE TEREN DJ 682

HOTARAREA NR.048 PRELUNGIRE CONTRACT AJOFM TIMIS

HOTARAREA NR.047 CONCESIONARE TEREN BRAILA 1

HOTARAREA NR.046 DEZLIPIRE TEREN GH DOJA

HOTARAREA NR.045 INSCRIERE TEREN IN CF

HOTARAREA NR.044 ALOCARE 1500 LEI SCPA MAIER CIUCUR

HOTARAREA NR.043 ALOCARE 1500 LEI SCPA MAIER CIUCUR

 

ANUNȚ

Aici puteți vizualiza statul de funcții și salarii brute valabil la 31 martie 2019, în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, HCL nr 122/27.07.2017, HG nr 937/2018 și OUG 114/2018.

 

Ședință CL ordinară 13 martie 2019

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 13 MARTIE 2019

HOTARAREA NR.042 PRELUNGIRE CONTRACT ATM CENTER

HOTARAREA NR.041 APROBARE ACORDARE MANDAT SPECIAL ADI APA CANAL

HOTARAREA NR.040 APROBARE TAXE PARTICIPARE CROS

HOTARAREA NR.039 APROBARE PRELUNGIRE CONTRACT SPITAL CU HORGIVAD

HOTARAREA NR.038 IMPLEMENTARE PROIECT MODERNIZARE SRVICIUL CAI PUBLICE

HOTARAREA NR.037 ALOCARE 1000 LEI SCPA MAIER CIUCUR

HOTARAREA NR.036 ALOCARE 1500 LEI SCPA MAIER CIUCUR

Ședință CL ordinară 21 februarie 2019
Ședință CL ordinară 22 ianuarie 2019
Ședință CL ordinară 17 decembrie 2018

Ședință CL ordinară 28 noiembrie 2018

Ședință CL ordinară 24 octombrie 2018

Ședință CL ordinară 27 septembrie 2018

Ședință CL ordinară 28 august 2018

Ședință CL ordinară 31 iulie 2018

Ședință CL ordinară 21 iunie 2018

Ședință CL ordinară 24 mai 2018

Ședință CL extraordinară 11 mai 2018

Ședință CL aprilie 2018

Ședință CL martie 2018

Ședință CL februarie 2018

Ședință CL ianuarie 2018

Ședință CL decembrie 2017

Ședință CL noiembrie 2017

Ședință CL 24 octombrie 2017

Ședință CL 5 octombrie 2017

Ședință CL 28 septembrie 2017

Ședință CL 30 august 2017

Ședință CL 27 iulie 2017

Ședință CL 27 iunie 2017

Ședință CL 24 mai 2017

Ședință CL 5 aprilie 2017

Ședință CL 28 martie 2017

Ședință CL 28 februarie 2017

Ședință CL 25 ianuarie 2017

Ședință extraordinară CL 5 ianuarie 2017

Ședința CL 20 decembrie 2016

Ședința CL 26 noiembrie 2016

Ședința CL 27 octombrie 2016

Sedinta CL 28 septembrie 2016

Arhiva