ANUNȚ 26 SEPTEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.216 CONVOCARE CL 3 OCTOMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 03.10.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și DISPOZITIA NR.216 CONVOCARE CL 3 OCTOMBRIE 2019.

 

ANUNȚ 12 SEPTEMBRIE 2019

Publicăm DISPOZITIA NR.200 din 12 SEPTEMBRIE 2019 privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 19.09.2019 orele 18,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14 și ANEXA DISPOZIȚIEI NR.200 din 12 SEPTEMBRIE 2019

 

D I S P O Z I Ţ I A NR. 167 DIN 13 AUGUST 2019

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14

Primarul oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş;

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art.133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţă ordinară în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14.

Art.2. Proiectul ordinei de zi este cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.136 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali în format electronic şi pot fi studiate în format letric la secretarul Oraşului Sânnicolau Mare.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi au fost transmise spre avizare celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Sânnicolau Mare.

Art.5. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarului
Oraşului Sânnicolau Mare care va afişa dispoziţia la sediul instituţiei şi o va transmite în format electronic persoanei responsabile cu publicarea documentelor pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sânnicolau Mare.

Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Timiş;
– Secretarului oraşului;
– Consilierilor locali.

PRIMAR                                                              AVIZAT: SECRETAR
DĂNUŢ GROZA                                               FLORENTINA CORINA PETCU

 

Anexa nr. 1 la dispoziţia nr.167 din 13.08.2019

C O N V O C A R E

În conformitate cu art.196 alin.1 lit.b şi art. 133 alin1 coroborat cu art.134 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare în şedinţa ordinară de lucru în ziua de 20.08.2019 orele 19,00 la Sala de şedinţe a Casei de cultură (Castel) Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.14, propunându-se următoarea:

O R D I N E D E Z I :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren situat în Sânnicolau Mare, strada Deva nr.12, înscris în CF 408173 Sânnicolau Mare, proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniu privat şi administrarea Consiliului Local Sânnicolau Mare, în 2 parcele conform documentaţiei cadastrale vizate OCPI Timiş cu nr.17033/26.07.2019 şi concesionarea prin licitaţie publică a celor 2 parcele în vederea construirii unor locuinţe familiale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 408 mp, înscris în C.F. nr.409267 Sânnicolau Mare cu nr.top.409267, teren situat în intravilanul Oraşului Sânnicolau Mare, strada Romilor nr.24, în vederea construirii unei locuinţe familiale.
4. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren intravilan proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniul privat şi administrarea Consiliului Local, situat pe strada Vânătorului, în suprafaţă de 19.460 mp, având nr. top.2054/1 în Cartea Funciară nr.409269, conform documentaţiei cadastrale întocmită de PFA Raitok Ştefan.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafaţă totală de 2595 mp, situat în Sânnicolau Mare la intersecţia străzii Aurel Popovici cu strada I.L.Caragiale, înscris în CF 402654 Sânnicolau Mare, proprietatea Oraşului Sânnicolau Mare, domeniu privat şi administrarea Consiliului Local Sânnicolau Mare, în 3 parcele conform documentaţiei cadastrale vizate OCPI Timiş cu nr.17032/06.08.2019.
PRIMAR
DĂNUŢ GROZA

  • Pentru a vizualiza sau descărca documentul, click aici.

 

ANUNȚ

Aici puteți vizualiza statul de funcții și salarii brute valabil la 31 martie 2019, în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, HCL nr 122/27.07.2017, HG nr 937/2018 și OUG 114/2018.

 

Ședință CL ordinară 21 februarie 2019
Ședință CL ordinară 22 ianuarie 2019
Ședință CL ordinară 17 decembrie 2018

Ședință CL ordinară 28 noiembrie 2018

Ședință CL ordinară 24 octombrie 2018

Ședință CL ordinară 27 septembrie 2018

Ședință CL ordinară 28 august 2018

Ședință CL ordinară 31 iulie 2018

Ședință CL ordinară 21 iunie 2018

Ședință CL ordinară 24 mai 2018

Ședință CL extraordinară 11 mai 2018

Ședință CL aprilie 2018

Ședință CL martie 2018

Ședință CL februarie 2018

Ședință CL ianuarie 2018

Ședință CL decembrie 2017

Ședință CL noiembrie 2017

Ședință CL 24 octombrie 2017

Ședință CL 5 octombrie 2017

Ședință CL 28 septembrie 2017

Ședință CL 30 august 2017

Ședință CL 27 iulie 2017

Ședință CL 27 iunie 2017

Ședință CL 24 mai 2017

Ședință CL 5 aprilie 2017

Ședință CL 28 martie 2017

Ședință CL 28 februarie 2017

Ședință CL 25 ianuarie 2017

Ședință extraordinară CL 5 ianuarie 2017

Ședința CL 20 decembrie 2016

Ședința CL 26 noiembrie 2016

Ședința CL 27 octombrie 2016

Sedinta CL 28 septembrie 2016

Arhiva