Comisii de specialitate

I . COMISIA ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI AGRICULTURĂ formată din:
1. ASAFTEI RADU GHEORGHE;
2. TEREBENŢ MANUEL SEBASTIAN ;
3. NICA MIRCOVICI;
4. CIPRIAN VALENTIN JURAVLE
5. MÂNDRAN NATALIA ;
6. IVAN FLORIAN;
7. CALOTESCU VIORICA SEVASTIŢA.

II . COMISIA JURIDICĂ, DISCIPLINĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM formată din:
1. LUCA MARIAN LEONTIN;
2. VASILCIN GHEORGHE;
3. MANOLE MARIA;
4. VINŢAN BIANCA ILEANA;

III. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT, FAMILIE ŞI PROTECŢIE COPII formată din:
1. GRUI ADRIAN;
2. DRĂGOI ALINA MIHAELA;
3. MEZEI KAROLY;
5. STAMATE CRISTIAN VASILE