Comisii de specialitate

I . COMISIA ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI AGRICULTURĂ formată din:
1. ASAFTEI RADU GHEORGHE;
2. TEREBENŢ MANUEL SEBASTIAN ;
3. HITICAŞ MARIUS;
4. CONSTANTINESCU FLORIN;
5. MANDRAN NATALIA ;
6. IVAN FLORIAN;
7. CALOTESCU VIORICA SEVASTIŢA.

II . COMISIA JURIDICĂ, DISCIPLINĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM formată din:
1. LUCA MARIAN LEONTIN;
2. VASILCIN GHEORGHE;
3. MANOLE MARIA;
4. VINŢAN BIANCA ILEANA;
5. NEGOŢ FLORIN.

III. COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT, FAMILIE ŞI PROTECŢIE COPII formată din:
1. GRUI ADRIAN;
2. DRĂGOI ALINA MIHAELA;
3. MEZEI KAROLY;
4. FARCA MANUEL;
5. STAMATE CRISTIAN VASILE